+32 51 24 42 83Brochure

Hoe intelligente tiltechnologie het verschil maakt

Dalmec Minipartner

Hoe intelligente tiltechnologie het verschil maakt - Bridon-Bekaert Ropes Group kiest voor manipulatoren van Arcadel

Vijf jaar geleden kende Bridon-Bekaert Ropes Group in Aalter een ingrijpende koers­wijziging. Er werd beslist om zich voortaan te focussen op de productie van fijne en hoogwaardige geavanceerde staalkoorden. Hoewel de activiteiten van het bedrijf groten­deels geautomatiseerd zijn, moest Bridon-Bekaert door de uitgesproken productdiversiteit bijkomend inzetten op hulpmiddelen. Omdat ergonomie en veiligheid daarbij een cru­ciale rol spelen, werd er gekozen voor pneumatische Dalmec manipulatoren van Arcadel.

Piet Debisschop

BRIDON-BEKAERT ROPES GROUP

De introductie van Bekaert Aalter behoeft amper woorden. Vorig jaar vierde de wereldleider in staaldraad- en deklaagtechnologieën de vijftigste verjaardag van de fabriek in Aalter en kreeg de plant een belangrijke rol in de opstart van de nieuwe Bridon-Bekaert Ropes Group. Geert Meersschaert leidt de vestiging (ten tijde van de afname van het interview; de nieuwe plant manager is Koenraad Roeygens) en licht in een gesprek met Metallerie de verbeteringsprocessen op het vlak van veiligheid en ergonomie toe.

De activiteiten

De activiteiten van de vestiging in Aalter ondergingen vijf jaar geleden grondige wijzigingen en werden volop gericht op de ontwikkeling van hoogtechnologische fijne kabeltjes. Het resultaat vandaag is een flexibele en hooggespecialiseerde vestiging met een frisse dynamiek. Er werd uitgesproken ingezet op ergonomie, veiligheid en bovenal het persoonlijke engagement van alle werknemers.

Kiezen voor mensen

Geert Meersschaert: “Inspraak is belangrijk in onze fabriek. Wij stimuleren onze mede­werkers om een maximum aan input aan te brengen, die bijvoorbeeld op permanente basis het actuele veiligheidsbeleid van het bedrijf helpt te dragen en te ondersteunen. Jaarlijks ontvangen wij ongeveer tweehonderd interessante voorstellen, ideeën of aanmerkingen van onze mensen.”

De resultaten van deze zienswijze laten zich alvast positief voelen: de fabriek bereikte onlangs de kaap van 600 dagen zonder werkongeval, noch met verlet, noch met dokterstussenkomst of aangepast werk.

AUTOMATISATIE

Ook op ergonomisch vlak blijft de fabriek investeren in een continue verbetering van de werkomgeving.

Meersschaert: “Wij produceren een breed gamma van geavanceerde fijne kabels. Daardoor zijn de mogelijkheden van verdere automatisatie eerder beperkt en zijn er frequente manuele handelingen nodig, zoals het wisselen van de bobijnen.”

Zowel voor het opzetten van volle als voor het afnemen van lege bobijnen werd daartoe de hulp ingeroepen van pneumatische manipulatoren, die de handling bij de talrijke bobijnwissels lichter maken.

DALMEC BALANCERS VAN ARCADEL

Als hofleverancier van de betrouwbare tiltechnologie van Dalmec kan Arcadel bogen op inmiddels meer dan dertig jaar ervaring in de branche. De Roeselaarse toeleverancier heeft zo al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw ook bij Bekaert een vaste voet tussen de deur. Intussen nam de technologie in het ontwerp van pneumatische balancers geen pauze en zijn de huidige tilsystemen die Arcadel aanbiedt, zowel qua inherente intelligentie als gebruikscomfort, enorm geëvo­lueerd.

De Dalmec Mini Partner

Thierry Reverse, zaakvoerder van Arcadel: “Het systeem van Arcadel waarmee Bridon-Bekaert in Aalter werkt, is de Dalmec Mini Partner. Deze wordt bevestigd op een geleidingsrail, waarover het systeem manueel lineair verplaatst kan worden. De opneemtool bevat een expansieve doorn die de bobijnen van binnenuit inklemt en deze vervolgens 90° pneumatisch kantelt. De toestellen verlichten zo aanzienlijk het werk bij het opnemen van de bobijnen en het voeden van de machine.”

Kurt De Baets, onderhoudsbrigadier bij Bridon-Bekaert in Aalter: “De bobijnen worden over een horizontale tap in de machine geschoven. De operator begeleidt de tooling richting bobijn, steekt de doorn in het asgat en klemt deze door twee drukknoppen gelijktijdig te bedienen. Vervolgens manipuleert de operator bobijnen tot 80 kg gewichtloos. Het systeem reduceert al deze krachten en balanceert het eigen hoogteniveau uit, waardoor de tooling – belast of onbelast – de hoogte vasthoudt en er stabiel op gefixeerd blijft. Wanneer je het toestel dan loslaat, blijft het gewoon op het laatste hoogteniveau hangen. Een grote troef, omdat op de bewuste werkplekken beide handen nodig zijn om enkele belangrijke handelingen correct uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het accuraat positioneren van de spoelen. Het alternatief met loopbruggen en takels zou tijdverlies betekenen.”

Perslucht

Bridon-Bekaert Aalter beschikt over acht toestellen van Arcadel die deel uitmaken van enkele belangrijke logistieke tussenstappen binnen het productieproces. Zo zijn ze onder andere bepalend bij de in- en uitvoer van de bobijnen. De voeding van het systeem is zuiver op perslucht gebaseerd, wat de snelheid ten goede komt.

Reverse: “We gebruiken de voedingsdruk via het aanwezige persluchtnetwerk, dat een basisdruk van minimaal 6 à 7 bar dient te leveren – eventueel kan een te lage druk via een drukversterker op het gewenste niveau gebracht worden. Die basisdruk is een vereiste, hoewel het verbruik in bedrijf bij vollast met zo’n 80 l/min. bescheiden blijft.”

Slimme pneumatica

De sturing van de Mini Partner zit ingebouwd in het bovenste gedeelte van de balancer, dat aan de geleiderail is gefixeerd. Het eigenlijke hart van de balancer wordt gevormd door een complexe pneumatische schakeling, opgebouwd rond een evenwichtsventiel. Principieel onderscheidt dit systeem twee verschillende toestanden: de nullast, die louter het eigen gewicht van de tooling neutraliseert, en de vollast, die het gewicht van de last traploos uitbalanceert tot de maximale capaciteit. De nullast wordt eenmalig afgeregeld bij de installatie van het toestel. Met de vollastregeling regelt de operator het gewicht van de last, zodat elke willekeurige belasting zwevend en traploos kan worden gemanipuleerd. Bij gelijke gewichten stelt de operator dit slechts één enkele keer in. De overgang tussen beide toestanden komt eenvoudig tot stand door ofwel de beide klemdrukknoppen, ofwel de beide losdrukknoppen gelijktijdig in te drukken. Via de pneumatische schakeling weet het systeem bovendien op elk ogenblik wat er van belasting aan de tooling hangt.

Simpele bediening en ergonomie

Naast de eenvoud ervan valt aan het bedieningspaneel van de Mini Partner vooral de ontdubbeling van de bedieningsknoppen op. “Geen toeval”, verzekert Reverse. “De operator kan op die manier eenzelfde commando (klemmen of lossen) via bedieningsknoppen op verschillende ergonomische werkhoogtes activeren. Wanneer het toestel zich op de laagste positie bevindt, gebruikt men de bovenste knoppen en omgekeerd kiest men de onderste wanneer de hoogste positie bereikt is. De instelling van de vollastwaarde bevindt zich in het midden voor een universele bereikbaarheid. Ergonomie speelt hierbij een grote rol.”

 http://metallerie.pmg.be/nl/magazines